vzdělávací firma, akreditována MŠMT k provádění vzdělávacích programů akreditovaných
pro účely zákona č. 563/2004 Sb. 

Č.j.: MSMT- 11840/2015-1

Naše specializace

rétorika a rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností

facilitace, koučing a mentoring v poradenských aktivitách

work-life balance

finanční gramotnost

uznávání výsledků předchozího učení, národní soustava kvalifikací a evropské nástroje v odborném vzdělávání

Kurzy

vzdělávací, informační, konzultační a poradenské činnosti

Projekty

komplexní zpracování projektových žádostí

Evaluace

evaluace realizace projektů financovaných z ESF a výstupů projektů

Náš tým

 
Marian Roden

Marian Roden

lektor

je pokračovatelem hereckého rodu Rodenů. Významnými osobnostmi divadla byli už jeho dědeček i otec. Vystudoval Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze, tři sezony byl v angažmá Městských divadel pražských, od roku 1999 hraje ve svobodném povolání na různých pražských jevištích a v zájezdových představeních. V současné době vystupuje hlavně v pražském Divadle Komedie. Ve filmu se objevuje ve snímcích Bez doteku, Dědictví aneb Kurvaseneříká, Hořící keř, v Kytici, Oběti a vrazi, ve Sklapni a zastřel mě nebo v komediích Bobule a 2Bobule. Hrál v televizním cyklu Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů, v seriálech Život na zámku, Šípková Růženka, Letiště, Gympl, Neviditelný a ve filmu Maryška.
Ing. Hana Čiháková, Ph.D.

Ing. Hana Čiháková, Ph.D.

jednatelka

 

PhDr. Zuzana Kynclová

lektorka

 

 je také školním psychologem v ZŠ Campanus. Má dlouholetou praxi v pedagogicko-psychologických poradnách a v Probační a mediační službě ČR, středisko Praha (vedoucí oddělení pro mládež).

Najdete nás

 

Adresa

Nad hradním vodojemem 35,

162 00 Praha 6

Telefon

 + 420 724 652 217 

Email

hanacihakova@seznam.cz

ahinsa.sro@gmail.com