Kurz rétorika pro pedagogy

 
Seminář je zaměřen na pedagogy všech stupňů škol (učitelé 1. st. ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ a SOU i učitelé praktického vyučování). Konkrétní akce bude upravena dle typu účastníků „na míru“ (při splnění obecněji popsaného obsahu).
Jedná se interaktivní workshop, při kterém využíváme především dechová a hlasová cvičení, práci s texty, skupinová cvičení, hraní rolí a zpětnou vazbu, interaktivní rozbor verbální a neverbální komunikace.

LEKTOR: MARIAN RODEN

je pokračovatelem hereckého rodu Rodenů. Významnými osobnostmi divadla byli už jeho dědeček i otec. Vystudoval Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze, tři sezony byl v angažmá Městských divadel pražských, od roku 1999 hraje ve svobodném povolání na různých pražských jevištích a v zájezdových představeních. V současné době vystupuje hlavně v pražském Divadle Komedie. Ve filmu se objevuje ve snímcích Bez doteku, Dědictví aneb Kurvaseneříká, Hořící keř, v Kytici, Oběti a vrazi, ve Sklapni a zastřel mě nebo v komediích Bobule a 2Bobule. Hrál v televizním cyklu Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů, v seriálech Život na zámku, Šípková Růženka, Letiště, Gympl, Neviditelný a ve filmu Maryška.

CÍL

Cílem třídenního workshopu (24 hodin) je zdokonalit mluvený projev pedagogických pracovníků tak, aby byl autentický a přesvědčivý. Účastníci se naučí správné dýchat, odstraní případné chybné návyky při využívání svého hlasu a technice řeči. Budou procvičovat artikulaci, uvádět v soulad verbální a neverbální vyjadřování. Zjistí jak zvládat případnou trému, jak zaujmout a udržet pozornost žáků. Osvojí si základy řečových technik, verbální a neverbální komunikace. Naučí se jaké jazykové prostředky zvolit a jak zvládnout interpretaci textu. Procvičí i kultivovaný mluvený projev.

STRUKTURA KURZU

1. modul – ÚVOD DO RÉTORIKY (4 hodiny)

2. modul – PRÁCE S DECHEM (5 hodin)

3. modul – HLASOVÁ VÝCHOVA (5 hodin)

4. modul – TECHNIKA ŘEČI (5hodin)

5. modul – KULTIVOVANÝ MLUVENÝ PROJEV (5 hodin)

Maximální počet účastníků je 15.

Cena na 1 účastníka: 6 450 Kč bez dopravy, ubytování a stravy.

Najdete nás

 

Adresa

Nad hradním vodojemem 35,

162 00 Praha 6

Telefon

 + 420 724 652 217 

Email

hanacihakova@seznam.cz

ahinsa.sro@gmail.com